AN TRƯỜNG THỊNH CO. LIGHTING

Hotline: (+84) 916 025 924 - 932 790 494 - 984 992 924

denchieusangcaoap.com

TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ATT - 02


Nhà sản xuất:ATT

TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ATT - 02


Liên hệ báo giá

0916025924 - 0984992924

antruongthinh.lighting@gmail.com

TRỤ ĐÈN TÍN HIỆU GIAO THÔNG ATT - 02

Các loại trụ đèn tín hiệu giao thông và trụ nhôm Elip cao 3,7m đứng; trụ cao 5,5m vươn 2,5m và trụ cao 5,5m vươn hai bên 2,5m.

 

Các loại Đèn tín hiệu giao thông và trụ Sắt tròn, trụ sắt hình bát giác nhúng kẽm nóng trụ cao 3,8m đứng; 5,5m vươn 3m; Cao 6m vươn 6m;Cao 6m vươn hai bên 6m; trụ cao 6m vươn 9m và cao 6m vươn hai bên 9m.

 

AN TRƯỜNG THỊNH - 0916 025 924

AN TRƯỜNG THỊNH - 0916 025 924


Đóng